COBISS
mCOBISS
VBS Centar
Obaveštenja i novosti
4. 7. 2019.
U lokalnim bazama biblioteka uključenih u sistem COBISS.SR kreiran je 8-milioniti zapis
Arhiv
   COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE  

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE